Teisės aktai

Civilinės saugos dokumentų sąrašas

Įstatymai

Perspėjimas ir informavimas

 Ekstremaliųjų situacijų valdymas

Civilinės saugos pajėgos

Civilinės saugos mokymas

Apsaugos priemonės:

Pirmoji medicvinos pagalba

Asmeninės apsaugos ptirmonės

Kolektyvinės apsaugos priemonės

Evakavimas

Pramoninių avarijų prevencija, likvidavimas ir tyrimas:

Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registras

Pavojingi objektai

Valstybinės reikšmės objektai

Ekstremaliųjų situacijų prevencija

Kiti civilinės saugos dokumentai:

Žalos atlyginimas

Tarptautiniai reikalai